krzyże nagrobne

Krzyż dębowy K9

160cm x 63 cm x 11 cm

Krzyż dębowy K20

80cm x 45cm x 8cm

Krzyż dębowy K-K

120cm x 54cm x 10cm

Krzyż dębowy K22

80cm x 40cm x 14cm